iOS vs Android

För att kunna se om du kodar till android eller iOS så kan man skriva koden på följande sätt:

#if UNITY_IPHONE ... iPhone code here... #endif #if UNITY_Android ... Android code here... #endif

Eller på detta sättet:

function Start () { if (Application.platform == RuntimePlatform.Android) print ("Android"); else if(Application.platform == RuntimePlatform.IPhonePlayer) print("Ifone"); }

 

 

Kod med mus och samma kod med iphone

Så, nu har jag snart hittat allt som jag vill veta innan jag kan börja testa olika koder till mobiler. Jag vet nu att touch screenen kan jobba med samma kod som man använder när musen på datorn. Dock så måste man använda den riktiga koden när man sak exportera ut och använda det på mobilen. En annan begränsning som finns i musen är att den bara klarar av en sak. Du kan tex inte testa saker där du behöver ha mer än ett finger.

 

Hur kod ser ut med mus:

if ( Input.GetMouseButtonDown(0) ) { // or GetMouseButton for continuous... Input.mousePosition.y .. blah blah }

 

Hur koden kan se ut på iphone:

if ((Input.touchCount == 1) && (Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Began) ) { Input.GetTouch(0).position .. blah blah }

kodning till ios

Hur man ska koda:

http://forum.unity3d.com/threads/118036-How-to-code-iPhone-controls

 http://stackoverflow.com/questions/9712807/creating-ios-plugin-in-unity

http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/index.html

 

Göra plugins för ios:

 http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/PluginsForIOS.html

 

Kontroller till ios dock java och jag vill göra mitt i c#:

http://docs.unity3d.com/Documentation/Manual/Input.html

 

http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/Input.html

 

Tips om hur man ska göra sin mobilspel:

http://iphone.ezone.com/