Arbetsplan

ME1407 Tematisk fördjupning HT2012

Arbetsplan för block 4

Namn: Jimmy Johnsson

Epost: ymmij12@hotmail.com

Telefon: 0763154764

Länk till digital workbook. (Eller ange här om du arbetar med en analog workbook): http://block4.beaversoft.se

Handledare har jag: Jonas Svegland

 

 

Frågeställning:

Hur fungerar det att programmerar till en iphone?

 

 

Syfte

Mitt syfte med denna undersökning är att få mer förståelse för programmering för mobiltelefoner.

Det är viktigt att kolla in teknik för mobiler i och med att mobiltelefonspel blir vanligare och allt mer verktyg & pengar finns det att vinna på att göra mobilspel jämfört vad det var för bara 2-3år sedan.

Så syftet är att kolla hur svårt det är att göra spel för mobiler.

 

Kunskapsmål

Jag vill testa på att programmera spel till mobiltelefoner.

 

Research

Unity Forum.

Unity hjälpsidor

 

Metod(er)

Kommer att använda mig av unity. Och för att hitta saker som jag inte kan eller vet så blir det google.

Riskanalys

Att jag inte hittar hur man kodar för mobiltelefoner.

Att jag gör kod som jag inte kan få till att fungera.

Att grafiken tar för långt tid att göra.

Att min mobil inte fungerar till att testa koden på.

Att mobilspelet tar för långt tid att göra så att det inte blir något spel av programmet.

 

Redovisning – hur skall du presentera ditt material?

workbook, arbetsplanen och  projektet som ska examineras.